تحقیق بررسی مبانی حقوقی و فقهی صندوق های قرض الحسنه

بررسی حقوقی موسسات مالی و اعتباری,بررسی فقهی صندوق قرض الحسنه,بررسی مبانی فقهی و حقوقی,تاخیر تادیه,تحقیق مبانی فقهی و حقوقی,ربای قرضی,صندوق های قرض الحسنه,صندوقهای قرض الحسنه,قرض الحسنه,کاهش ارزش پول,مبانی نظری قرض ا
دانلود فایل تحقیق بررسی مبانی حقوقی و فقهی صندوق های قرض الحسنه

دانلود فایل

توضیحات:تحقیق جامع با موضوع بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 207 صفحه.بخشی از متن:قرض الحسنه، پیشینه‌ای طولانی در زندگی انسان‌ها دارد، این عمل انسانی و اقدام خیرخواهانه در آثار اندیشوران و رهبران دینی و سیاسی، سهمی را به خود اختصاص داده است و از لحاظ شمولیت نیز گستره قابل قبولی دارد. مهمترین کارکرد قرض الحسنه، سهیم شدن انسان‌های کم درآمد در ثروت، مال داران است. این وظیفه برای طبقه ثروتمند با توجه به دستورات دینی، وظیفه‌ای بزرگ و پرارزش به شمار می‌آید. در راستای تحقق بخشیدن و زنده نگه داشتن این نهاد، فراز و فرودهایی را شاهدیم و بخش‌هایی از تعالیم اقتصادی قرآن و سنت بدان ویژه گشته است. آداب قرض دادن، شرایط و ارکان آن، چگونگی بازپرداخت، از جمله مطالب گوناگونی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. شبهه ربوی بودن قرض در قرض‌های مصورفی و تولیدی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت قرض، جزو اساسی‌ترین مسایل مربوط به این سرفصل مهم است که برخی از فقیهان و دانش‌پژوهان دینی بدان پرداخته‌اند. در مواردی قرض گیرندگان با کوتاهی در پرداخت دین، ضرر و خسارتی برای قرض دهندگان و بخش‌های اقتصاد بوجود می‌آورند. برای جلوگیری از تاخیر پرداخت، راه‌هایی چون بیمه مورد قرض در شرکت‌های بیمه‌ای، تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران، مجازات مالی مختلف به نفع بیت‌المال، تعزیر مالی متخلف و شرط کردن خسارت تاخیر تادیه، پیشنهاد می‌گردد. تجهیز منابع صندوق‌های قرض الحسنه که از درآمدها و پس‌اندازهای اندک مومنان و خیران و تشویق همگان به پس انداز صورت می‌گیرد، در بخش‌ تخصیص منابع، شناسایی نیازمندان واقعی برای ارائه خدمات صندوق‌ها، و مصرف آن در راه مناسب، از سفارش‌های دین است و در صورت ناتوانی از بازپرداخت قرض، بایستی از بیت المال چاره اندیشی کرد. ساختار صندوق‌های قرض الحسنه و رعایت قوانین و برابری با دستورات فقهی، مهم ترین بخش این نهاد است که برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه با سرپیچی از آن، مشکلات خلاف قانون و شرع را بوجود آوردند و در برخی موارد به تعطیلی صندوق کشانده است. نقش و جایگاه پول در گستره مثلی بودن یا قیمی بودن، برای بازپرداخت قرض نیز مسئله قابل دقت است که دیدگاه‌های فقیهان را به خود اختصاص داده است.قرض الحسنه، به عنوان نهاد مقدسی است که با خدمت رسانی به انسان‌ها در طول تاریخ بشریت، جایگاه ویژه‌ای در کشورهای اسلامی و میان مسلمانان پیدا کرده است. این واژه‌ که در قرآن کریم در چند نوبت از آن سخن به میان آمده است در راه تشویق و ترغیب کسانی که از ثروت و دارایی …فهرست مطالب:فصل اول:کلیات ـ مفاهیم ـ تعاریفچکیده مقدمهالف) بیان و طرح مسئله تحقیقب) پرسش اصلی و فرعیج) فرضیه‌ها د) پیشینه پژوهش درباره موضوعه) ضرورت، اهمیتو) روش پژوهشز) منابع پژوهشح) ساختار پژوهش1-1 تعاریف قرض1-1-1 تعریف لغوی.. 1-1-2 تعریف عرفی.. 1-1-3 تعریف حقوقی قرض….. 1-1-4 تعریف قانونی قرض الحسنه. 1-1-5 تعریف فقهی قرض….. 1-1-6 تعریف قرآنی قرض….. 1-2 قرض و دین.. 1-3 تفاوت ماهوی قرض با دیگر عقود اسلامی.. 1-3-1 شباهت قرض با بیع.. 1-3-2 تفاوت‌های قرض با بیع.. 1-4 قرض، بیع وفاء و بیع عینه. 1-5 قرض و هبه. 1-6 قرض و ودیعه. 1-7 قرض و عاریه. 1-8 قرض و صدقه. 1-9 ترجیح قرض بر صدقه. 1-10 قرض الحسنه و انفاق.. 1-11 مبنای و فلسفه قرض الحسنه. 1-11-1 مبنای اقتصادی.. 1-11-1-1 حفظ جایگاه تکوینی مال. 1-11-1-2 ایجاد روح و تعاون و همکاری.. 1-11-1-3 مشارکت مردم در تولید. 1-11-1-4 کاهش فقر در جامعه. 1-11-1-5 حذف نظام ربوی از جامعه. 1-11-1-6 کاهش هزینه‌های دولت اسلامی.. 1-11-1-7 کاهش روح تکاثر و کنز مردم. 1-11-1-8 تحکیم تجارت میان کشورها 1-11-1-9 بیرون کردن ربا از اجتماع. 1-11-1-10 کاهش بهره‌های کلان استقراض خارجی.. 1-11-1-11 تشویق ثروتمندان. 1-11-2 مبانی و فلسفه سیاسی قرض الحسنه. 1-11-2-1 مشارکت مردم در جامعه. 1-11-2-2 کمک مردم به دولت اسلامی.. 1-11-2-3 کمک مردم در تعادل جامعه. 1-11-2-4 ارتباط مردم با ولایت فقیه. 1-11-3 مبنای دینی و فلسفه قرض الحسنه. 1-11-3-1 زنده کردن روح عطوفت و ترحم. 1-11-3-2 وسیله نزدیک شدن به خدا 1-11-3-3 اجرای دستور پیامبران. 1-11-3-4 آزمایش الهی.. 1-11-3-5 به دست آوردن پاداش پرارزش…. 1-11-3-6 راهی به سوی بهشت…. 1-11-3-7 انجام عمل معروف… 1-11-3-8 پس انداز فراز و نشیب روزگار. 1-11-4 مبنا و فلسفه اخلاقی و اجتماعی قرض الحسنه. 1-11-4-1 حفظ کرامت انسان. 1-11-4-2 تألیف قلوب… 1-11-4-3 از بین برنده بخش…. 1-11-4-4 آرامش فرد و جامعه. 1-11-4-5 پاکی و آراستگی انسان. نتیجه گیری.. فصل دوم: بنیان صندوق‌های قرض‌الحسنه2-1 ارکان قرض….. 2-1-1 یادآوری.. 2-1-2 ایجاب در عقد قرض….. 2-1-3 لفظ قبول. 2-2 عقد لازم. 2-3 مثلی بودن یا قیمی بودن، قرض….. 2-4 شرایط صحت عقد قرض….. 2-5 موضوع مورد قرض….. 2-6 شرایط موردمعامله. 2-7 شرایط مورد قرض….. 2-8 انتقال مالکیت و قرض….. 2-9 وظایف قرض دهنده 2-10 ویژگی‌ها و شرایط وام قرض الحسنه. 2-10-1 شرایط و آداب قرض دادن از دیدگاه شیخ بهایی (ره) 2-11 قرض الحسنه و راهکارهای اجرای آن در قانون. نتیجه گیری.. فصل سوم:صندوق‌های قرض الحسنه و شرط‌های ضمن عقد3-1 شرط‌های ضمن عقد قرض در قرض الحسنه. 3-1-1 شرط مدت… 3-1-2 تعجیل مؤجل به اسقاط مقداری از قرض (کاهش بدهی در مقابل تعجیل مدت) 3-1-3 شرط زیادی.. 3-1-3-1 پرداخت و دریافت زیادی بدون شرط.. 3-1-3-2 امید و علم به زیادی بدون شرط قبلی.. 3-1-4 شرط بیع محاباتی 3-1-4-1 معامله‌ی محاباتی به شرط قرض….. 3-1-5 قرض به شرط رهن.. 3-1-6 توافق ضمنی بر زیادی قرض….. 3-1-7 زیادی بدون شرط در قرض….. 3-1-8 هدیه در قرض….. 3-1-9 شرط نقصان در عقد قرض یا شرط به نفع قرض گیرنده 3-2 صحت یا بطلان عقد قرض ربوی.. نتیجه گیری.. فصل چهارم: تاثیر قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر گسترش قرض الحسنه4-1 پیشینه بحث…. 4-2 دین و نظام بانکی.. 4-3 دیدگاه‌های انتقادی نسبت به مبانی بانکداری بدون ربا 4-3-1 تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی.. 4-3-1-1 نقد و بررسی دیدگاه 4-3-2 ب) ربا، عایدی پول به عنوان واسطه مبادله، بهره بازدهی پول به عنوان سرمایه 4-3-2-1 نقد و بررسی دیدگاه 4-3-3 اختصاص ربا به نرخ بهره فاحش…. 4-3-3-1 نقد این دو دیدگاه 4-3-4 اختصاص ربا به بهره‌ی قرض‌های مصرفی.. 4-3-4-1 پیشینه تاریخی نظریه. 4-3-4-2 ادله نظریه. 4-3-4-2-1 اختصاص ربای جاهلی به بهره قرض‌های مصرفی.. 4-3-4-2-2 ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری ظلم نیست…. 4-3-4-2-3 ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی.. 4-3-4-2-4 ظهور تعلیل روایات در ربای مصرفی.. 4-3-4-3 نقد و بررسی نظریه. 4-3-4-3-1 آیات ربا 4-3-4-3-2 روایات ربا نتیجه گیری.. 119فصل پنجم: قرض الحسنه وو تاثیر تورم1-5 کاهش ارزش پول در بلندمدت… 2-5 تعریف تورم و طرح مسئله. 3-5 پول مال مثلی یا قیمی؟. 5-4 مثلی و قیمی بودن ورد قرض….. 5-4-1 ملاک مثلی.. 5-4-2 ملاک قیمی بودن. 5-4-3- قرض دادن مثلی و قیمی: 5-4-4 پرداخت قرض در اموال مثلی یا قیمی.. 5-4-5 اموال قیمی.. 5-4-6 پرداخت عین مورد قرض در کالای قیمی.. 5-4-7 جواز شرط رد مثل صوری در امول قیمی.. 5-5 دلایل مخالفین جبران تورم و کاهش ارزش پول. 5-6 ادله ملاک بودن قدرت خرید حقیقی پول. 5-7 راه کارهای جلوگیری از زیان ناشی از کاهش ارزش پول: 5-7-1 شرط جبران کاهش ارزش پول. 5-7-2-شرط ارزش پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت…. 5-7-3 قرض داند ارزش و مالیات پول. 5-7-4 خرید و فروش پول به صورت نسیه. نتیجه گیری.. فصل ششم: چگونگی و آداب باز پرداخت6-1 آداب قرض الحسنه. 6-2 مشکل تاخیر باز پرداخت دین و قرض….. 6-2-1 عوامل تاخیر پرداخت بدهی.. 6-2-2- آثار اجتماعی و اقتصادی تاخیر در پرداخت دیون. 6-2-3 راه کارهای مطلوب برای حل مشکل تاخیر تادیه. 6-2-4 راه کارهای پیشنهادی.. 6-2-5 فتاوی مراجع تقلید درباره جریمه تاخیر تادیه. فصل هفتم تجهیز و تخصیص منابع در قرض الحسنه7-1 هدف تشکیل صندوق های قرض الحسنه. 7-2 بانک های قرض الحسنه. 7-2-1 تجهیز منابع.. 7-2-2 تخصیص منابع.. 7-3 ویژگی های بانک قرض الحسنه مطلوب… 7-4 موسسه های اعتباری غیربانکی.. 7-4-1 موسسه های مالی اعتباری.. 7-4-2 تعاونی های اعتبار. 7-5 صندوق های قرض الحسنه. 7-6 تفاوت سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری.. 7-7 عوامل موثر بر جذب سپرده ها 7-8 نقش اقتصادی صندوق های قرض الحسنه. 7-9 تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوق های قرض الحسنه. 7-9-1 اشتراط مسدود کردن سپرده 7-9-2 گرفتن هزینه ای بیش از کارمزد واقعی.. 7-9-3 افتتاح حساب های غیر پس انداز قرض الحسنه. 7-9-4 اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه. 7-9-5 رعایت نکردن سقف تسهیلات… 7-9-6 سوء استفاده از منابع سپرده گذاران. نتیجه گیری.. پیوست…. منابع و ماخذ

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
قرض الحسنه کاهش ارزش پول ربای قرضی تاخیر تادیه بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه تحقیق مبانی فقهی و حقوقی صندوق های قرض الحسنه بررسی حقوقی موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه بررسی فقهی صندوق قرض الحسنه مبانی نظری قرض ا

 • مجموعه قالب پاورپوینت برای رشته حقوق

  مجموعه قالب پاورپوینت برای رشته حقوق برچسب ها: تم پاورپوینت حقوقدانلود تم پاورپوینت حقوققالب پاورپوینت حقوقدانلود قالب پاورپوینت حقوقتم پاورپوینت رشته حقوقدانلود تم پاورپوینت رشته حقوقتم پاورپوینت برای رشته حقوقدانلود تم پاورپوینت برای رشته حقوق رفتن به سایت اصلی مجموعه…

 • پاورپوینت خانه سالمندان نورسینگ

  پاورپوینت خانه سالمندان نورسینگ برچسب ها: پاورپوینت تحلیل خانه سالمندان نورسینگخانه سالمندان نورسینگپروژه خانه سالمندانپاورپوینت خانه سالمندان نورسینگنمونه خارجیخانه سالمنداننمونه خارجی خانه سالمندانپاورپوینت بررسی و تحلیل خانه سالمندان نورسینگنورسینگ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت خانه سالمندان نورسینگ دسته بندي :…

 • پاورپوینت شاخصها و اعتبار بخشی

  پاورپوینت شاخصها و اعتبار بخشی برچسب ها: شاخص های بیمارستانی وزارت بهداشتشناسنامه شاخص های بیمارستانیفرمول شاخص های بیمارستانیشاخص بیمارستانیحاکمیت بالینی pdfشاخص های عملکردی بیمارستان وزارت بهداشتشاخص های مالی بیمارستانشاخص های فرایندی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شاخصها و اعتبار بخشی…

 • پاورپوینت سیاه چاله های فضایی

  پاورپوینت سیاه چاله های فضایی برچسب ها: فیلم سیاه چاله های فضاییدرون سیاه چالهتصاویر سیاه چاله های فضاییدرون سیاه چاله چیستسیاه چاله در قرآنبزرگترین سیاه چاله جهانسیاه چاله اپاراتعکس واقعی از سیاه چاله رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سیاه چاله…

 • پاورپوینت (اسلاید) نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط

  بررسی نقش مبلمان شهری,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت مبلمان شهری,پاورپوینت نقش مبلمان شهری,دانلود پاورپوینت,دانلودپاورپوینت نقش مبلمان شهری,مبلمان شهری,نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت نقش مبلمان شهری…

 • روش هماهنگی با سازمان های ملی و بین المللی فعال در امر کاهش و پیشگیری سوانح

  پیشگیری سوانح,دانلود پاورپوینت,سازمان مدیریت بحران کشور,کاهش بلایای طبیعی,کاهش سوانح,کاهش و پیشگیری سوانح,مخاطرات طبیعی,مدیریت بحران,مدیریت بحران کشور,مدیریت سوانح دانلود فایل روش هماهنگی با سازمان های ملی و بین المللی فعال در امر کاهش و پیشگیری سوانح دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت روش هماهنگی…

 • پرسشنامه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات زنجیره تامین

  پرسشنامه بررسی تهدیدهای زنجیره تامین,پرسشنامه بررسی فرصت های زنجیره تامین,پرسشنامه بررسی نقاط ضعف زنجیره تامین,پرسشنامه بررسی نقاط قوت زنجیره تامین,پرسشنامه زنجیره تامین,پرسشنامه فرصت و تهدید,دانلود پرسشنامه,فرصت ها و تهدیدهای زنجیره تامین دانلود فایل پرسشنامه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها…

 • تحقیق توزیع اقتصادی بار به روش جست و جوی کلیه ی حالت ها

  برنامه متلب,پروژه توزیع اقتصادی بار,پروژه رشته برق,پروژه محاسباتی متلب,پروژه مهندسی برق,پروژه نرم افزار متلب,توزیع اقتصادی بار,دانلود پروژه,دانلود پروژه برق,دانلود پروژه متلب,کدهای برق متلب,کدهای متلب دانلود فایل تحقیق توزیع اقتصادی بار به روش جست و جوی کلیه ی حالت ها دانلود…

 • پاورپوینت بوتولیسم

  پاورپوینت بوتولیسم برچسب ها: پادزهر بوتولیسممدت زمان اثر سم بوتولیسماز بین بردن سم بوتولیسمدوره کمون بوتولیسمسم بوتولیسم در کشکپیشگیری از بوتولیسمبوتولیسم تیوالمکانیسم اثر سم بوتولیسم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بوتولیسم دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و…

 • تحلیل المان محدود یک جرثقیل سنگین در نرم افزار آباکوس

  آباکوس,آنالیز جرثقیل,پروژه abaquas,پروژه آباکوس,پروژه آماده,پروژه مکانیک,پروژه نرم افزار آباکوس,تحلیل المان محدود,تحلیل المان محدود جرثقیل,تحلیل پروژه,تحلیل جرتقیل,تحلیل جرثقیل سنگین,جرثقیل سنگین,نرم افزار آباکوس دانلود فایل تحلیل المان محدود یک جرثقیل سنگین در نرم افزار آباکوس دانلود فایل توضیحات:تحلیل المان محدود یک جرثقیل…

 • پاورپوینت معماری ارگانیک و گیاه در معماری

  استفاده از گیاه در معماری,پاورپوینت گیاه در معماری,پاورپوینت معماری ارگانیک,پروژه معماری,تحقیق معماری ارگانیک,تعریف معماری ارگانیک,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق,کاربرد گیاه در معماری,گیاه در معماری,گیاه و معماری,معماری ارگانیک دانلود فایل پاورپوینت معماری ارگانیک و گیاه در معماری دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته…

 • آموزش تکنیک های پیوند زنی (تصویری)

  آموزش انواع پیوند,آموزش پیوند زدن,پیوند زدن انار,پیوند زدن بادام,پیوند زدن پسته,پیوند زدن درختان میوه,پیوند زدن گردو,جزوه روش های پیوند زدن,چگونه درختان را پیوند بزنیم,روش های پیوند زدن درختان,کتاب پیوند زدن,مجموعه آموزش پیوند زدن درختان دانلود فایل آموزش تکنیک های پیوند…

 • اشکالات اجرایی سازه بتنی

  اشکالات اجرایی سازه بتنی,تخریب,تخریب بر اثر زلزله,تخریب ساختمان,خرید فایل,دانلود فایل,زلزله بم,سازه بتنی,عکس های اجرایی,علت تخریب ساختمان,علل تخریب منازل,فرافایل,فروش فایل,مقاوم سازی در برابر زلزله,مقاوم سازی ساختمان ها,منازل ضد زلزله دانلود فایل اشکالات اجرایی سازه بتنی دانلود فایل توضیحات:اشکالات اجرایی سازه بتنی،…

 • پاورپوینت نیمرخ های روانی

  پاورپوینت نیمرخ های روانی برچسب ها: نیمرخ های روانینیمرخ روانی یعنی چهنیمرخ روانی چیستنیمرخ روانی mmpi رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نیمرخ های روانی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:دانلود پاورپوینت با…

 • مقاله ترجمه شده بررسی تطبیقی مدیریت دانش در بخش بانکی: با تحقیقات تجربی

  مقاله ترجمه شده بررسی تطبیقی مدیریت دانش در بخش بانکی: با تحقیقات تجربی برچسب ها: مدیریت دانشمفهوم مدیریت دانش فرآیند مدیریت دانش فن آوری اطلاعات بخش بانکیبانکمقاله ترجمه شدهترجمه مقالهمقاله بانکیپایان نامه بانکمدیریت دانش در بانکدانلود رایگان رفتن به سایت…

 • فایل لایه باز عرقیات گیاهی (عرق پونه)

  فایل لایه باز عرقیات گیاهی (عرق پونه) برچسب ها: دانلود فایل لایه باز عرقیات گیاهیعرق پونه لایه باز عرقیات گیاهی لایه باز رفتن به سایت اصلی فایل لایه باز عرقیات گیاهی (عرق پونه) دسته بندي : وب و برنامه نویسی…

 • گزارش کارآموزی رشته برق؛ در شرکت برق مهندسي ساتراپ صنعت

  word,برق,خرید کارآموزی برق,دانلود کارآموزی برق,ساتراپ صنعت,کارآموزی,کارآموزی در ساتراپ صنعت,کارآموزی در شرکت مهندسي ساتراپ صنعت,کارورزری برق,کارورزی,گزارش کار در ساتراپ صنعت,گزارش کارآموزی در شرکت مهندسي ساتراپ صنعت,مهندسی برق دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته برق؛ در شرکت برق مهندسي ساتراپ صنعت دانلود فایل…

 • بانک شماره موبایل صنایع مختلف

  بانک شماره موبایل صنایع,بانک شماره موبایل صنعت,بانک موبایل,بانک موبایل آهن آلات,بانک موبایل اتوماسیون صنعتی,بانک موبایل الکترونیک,بانک موبایل انبارداری,بانک موبایل برق صنعتی,بانک موبایل صنایع,دانلود بانک شماره موبایل,دانلود بانک موبایل دانلود فایل بانک شماره موبایل صنایع مختلف دانلود فایل توضیحات:بانک شماره موبایل…

 • پاورپوینت هنر و معمارى تخت جمشيد

  پاورپوینت هنر و معمارى تخت جمشيد برچسب ها: تحقیق در مورد تخت جمشیدپادشاه مدفون در تخت جمشیدتخت جمشید قبل از ویرانیعکس تخت جمشید در زمان هخامنشیانحقیق دانش آموزی در مورد تخت جمشیدکاخ ملکه تخت جمشیدستون های تخت جمشیدتخت جمشید به…

 • پاورپوینت (اسلاید) انواع ویتامین B و C

  تحقیق ویتامین,توضیح کامل ويتامين B,توضیح کامل ويتامين C,دانلود پاورپوینت,فرافایل,منابع غذايي ويتامين B,منابع غذايي ويتامين C,ويتامين B1,ويتامين B12,ويتامين B3,ويتامين B6,ويتامين B9,ويتامين C,ويتامينB2,ویتامین B,ویتامین B و C,ویتامین C دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) انواع ویتامین B و C دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی…

 • پاورپوینت اجاره بهای زمین شهری

  پاورپوینت اجاره بهای زمین شهری برچسب ها: پاورپوینت اجاره بهای زمین شهریواگذاری زمینفصل ششم کتاب اقتصاد شهری سولیوانکتاب اقتصاد شهریپاورپوینت قیمت مسکنقیمت و اجاره بهای زمینپاورپوینت اجاره بهای زمینزمینالگوهای کاربری زمینپاورپوینت اجاره پیشنهاد مسکونی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اجاره…

 • پاورپوینت درباره دستگاه پوز یا کارتخوان (POS)

  pos,استفاده از کارت خوان,پاورپوینت دستگاه پوز,پاورپوینت دستگاه کارتخوان,پایانه فروش,پایانه‌ فروش الکترونیکی,پوز چیست,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دستگاه پوز,کارتخوان فروشگاهی,مزاياي استفاده از پايانه فروش دانلود فایل پاورپوینت درباره دستگاه پوز یا کارتخوان (POS) دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت درباره دستگاه پوز یا کارتخوان…

 • ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خزانه داری (در شرکتها سازمانها)

  ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خزانه داری (در شرکتها سازمانها) برچسب ها: خزانه داریخزانه داری راهکارآموزش تصویری نقد و بانکفیلم آموزش خزانه داریویدئوی آموزشی خزانه داریبازاریابی فایل رفتن به سایت اصلی ویدئوی آموزشی آشنایی با نرم افزار خزانه داری…

 • پاورپوینت آموزش درس اوّل کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

  پاورپوینت آموزش درس اوّل کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی برچسب ها: گفت و گو شنونده گوینده خوب گوش دادن خوب صحبت کردن حریم شخصی ارتباط غیر کلامی درس یک مطالعات پنجم پاورپوینت مطالعات پنجم ابتدایی اسلاید درس یک اجتماعی…

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضائیان

  پاورپوینت کتاب رضائیان,تصمیم گیری و حل مسأله,حل مسال,دام های تصمیم گیری,دانلود پاورپوینت,دکتر رضاییان,سبکهای پردازش اطلاعات,علی رضاییان,فراگرد حل مسأله و تصمیم گیری,فراگرد منطقی حل مسأله,فصل چهارم,مبانی سازمان و مدیریت,مسأله یابی غیر رسمی دانلود فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و…

 • کتاب IELTS Reading Recent Actual Tests

  کتاب IELTS Reading Recent Actual Tests برچسب ها: free IELTS Reading Actual Testspdf of IELTS Reading Actual TestsIELTS Reading Actual TestsIELTS Reading Actual Tests کتاب IELTS Reading Actual Testsدانلود IELTS Reading Actual Testsدانلود کتاب IELTS Reading Actual Testsمنابع آیلتسآیل رفتن…

 • پاورپوینت استاندارد های مربوطه به سیستم های گرمایش از کف

  استاندارد های مربوطه به سیستم های گرمایش از کف,پاورپوینت استاندارد های مربوطه به سیستم های گرمایش از کف,پاورپوینت گرمایش از کف,دانلود پاورپوینت استاندارد های مربوطه به سیستم های گرمایش از کف,شار گرمایی,کلکتور,گرمایش از کف ساختمان دانلود فایل پاورپوینت استاندارد های…

 • پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین)

  اسلاید مطالعات اجتماعی,پاورپوینت اجتماع,پاورپوینت درس 13,پاورپوینت مطالعات اجتماعی,پنجم ابتدایی,جزوه مطالعات اجتماعی,حرکت انتقالی,حرکت چرخشی,حرکت های زمین,دانلود پاورپوینت,مطالعات اجتماعی,مطالعات اجتماعی پایه پنجم,مطالعات اجتماعی پنجم دانلود فایل پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین) دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت آموزشی درس…

 • پاورپوینت بليط های الكترونيكی (e-tiketing)

  پاورپوینت بليط های الكترونيكی (e-tiketing) برچسب ها: حمل و نقل هوشمندبلیط الکترونیکی مسافر فناوری اطلاعاتمعرفی مکانیزم سخت افزاریدليل كاربرد بلیط الکترونیکیانواع كارت اعتباريسيستم شماره گذاریکارت اعتباریروش هاي پرداخت الكترونيكيمعرفی بلیط های الکترونیکی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بليط های الكترونيكی…

 • پاورپوینت بررسی احادیث امام صادق با نظریات رشد پیاژه

  احادیث امام صادق,بررسی مقایسه ای,پاورپوینت احادیث امام صادق,تحقیق احادیث امام صادق و نظریات پیاژه,دانلود پاورپوینت,دوره عملیات صوری,دوره عملیات عینی,ژان پیاژه,مرحله باردار,نظریات رشد پیاژه,نظریه رشد,نظریه رشد پیاژه,ویژگی دوره پیش عملیاتی دانلود فایل پاورپوینت بررسی احادیث امام صادق با نظریات رشد پیاژه…

 • پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز

  اصول راجرز,اصول ریچارد راجرز,اصول های مورد نظر راجرز,برج کلیسای پرتستان,پاورپوینت آشنایی با ریچارد راجرز,دانلود پاورپوینت,دستورالعمل کردهای راجرز,ریچارد ر,ژوژ پمپیدو,معرفی ریچارد راجرز,نظریه های مرمتی,نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز دانلود…

 • تحقیق مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان

  پایان نامه تدریس یادگیری,پایان نامه علوم تربیتی,پایان نامه یادگیری مشارکتی,پروژه علوم تربیتی,پروژه مدیریت آمو,تاثیر روش یادگیری مشارکتی,دانلود پایان نامه,درس علوم تجربی,یاددهی دانش آموزان,یادگیری دانش آموزان,یادگیری سنتی,یادگیری مشارکتی دانلود فایل تحقیق مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان…

 • کتاب Earthquake_Eng

  کتاب Earthquake_Eng برچسب ها: زلزله مهندسی زلزله عمران نیرو سازه بار محاسبه آیین نامه رفتن به سایت اصلی کتاب Earthquake_Eng دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:کتاب Earthquake_Eng فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 581…

 • پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان پارسه

  پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان پارسه برچسب ها: بررسی معماری بیمارستان پارسه پلان بیمارستان پارسه تحلیل بیمارستان پارسه بیمارستان پارسه بررسی معماری بیمارستانتحلیل بیمارستانپلان بیمارستاننمونه موردی داخلی بیمارستانبیمارستان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان پارسه دسته بندي : فنی…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سود

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سود برچسب ها: تجزیه و تحلیل بهای تمام شده حجم فعالیت و سودگرایشهای اقلام بهای تمام شدهاقلام متغیر بهای تمام شده تجزیه و تحلیل نقطه سربسرمفروضات تجزیه و تحلیلدانلود…